นายบุญทัน เล่ห์กล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
081-965-6836

ออนไลน์ 76 คน

เยี่ยมชม 15,627 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
6 ส.ค. 63มาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2563 แชร์  
6 ส.ค. 63มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ปี 63 แชร์  
6 ส.ค. 63มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563 แชร์  
6 ส.ค. 63มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ปี 2563 แชร์  
6 ส.ค. 63มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562 แชร์  
14 ก.ค. 63การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
14 ก.ค. 63รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 แชร์  
14 ก.ค. 63คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
14 ก.ค. 63การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง แชร์  
14 ก.ค. 63การประเมินความเสี่ยง ปี 2563 แชร์  
6 มี.ค. 63แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต 4 ปี (2562-2565) แชร์  
6 ส.ค. 62มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ปี 62 แชร์  
6 ส.ค. 62มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ปี 62 แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา