นายบุญทัน เล่ห์กล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
081-965-6836

ออนไลน์ 45 คน

เยี่ยมชม 37,719 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ม.ค. 64แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 แชร์  
4 ม.ค. 64แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับปรับปรุง แชร์  
6 ส.ค. 63มาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2563 แชร์  
6 ส.ค. 63มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ปี 63 แชร์  
6 ส.ค. 63มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563 แชร์  
6 ส.ค. 63มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ปี 2563 แชร์  
6 ส.ค. 63มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562 แชร์  
14 ก.ค. 63การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
14 ก.ค. 63รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 แชร์  
14 ก.ค. 63คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
14 ก.ค. 63การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง แชร์  
14 ก.ค. 63การประเมินความเสี่ยง ปี 2563 แชร์  
6 ส.ค. 62มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ปี 62 แชร์  
6 ส.ค. 62มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ปี 62 แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา