นายบุญทัน เล่ห์กล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
081-965-6836

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 18,538 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 ส.ค. 63หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ 2 พร้อมประกาศประชุมสภาฯ แชร์  
29 ก.ค. 63หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1-4 ปี 2562 แชร์  
29 ก.ค. 63ประกาศการเปิดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2561-2565 แชร์  
29 ก.ค. 63ประกาศกำหนดประชุมสภา อบต.กุดใส้จ่อ สมัยที่ 1-4 ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
22 พ.ค. 63หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 แชร์  
22 พ.ค. 63หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
22 พ.ค. 63ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ สมัยสามัญ ที่ 1/2563 แชร์  
22 พ.ค. 63ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ สมัยที่ 2/2563 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา