เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ 2 พร้อมประกาศประชุมสภาฯ23420 ส.ค. 63
บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เดือน สิงหาคม 25636620 ส.ค. 63
ภาพการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เดือน สิงหาคม 25636611 ส.ค. 63
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 25634129 ก.ค. 63
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 25624229 ก.ค. 63
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 25622529 ก.ค. 63
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 25622529 ก.ค. 63
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 25622329 ก.ค. 63
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1-4 ปี 25623129 ก.ค. 63
ประกาศการเปิดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2561-25652729 ก.ค. 63
ประกาศกำหนดประชุมสภา อบต.กุดใส้จ่อ สมัยที่ 1-4 ปีงบประมาณ 25623329 ก.ค. 63
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 25634422 พ.ค. 63
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 256340722 พ.ค. 63
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้ัจ่อ สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 256344022 พ.ค. 63
ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ สมัยสามัญ ที่ 1/25634522 พ.ค. 63
ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ สมัยที่ 2/25634422 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB