เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ 2 พร้อมประกาศประชุมสภาฯ2720 ส.ค. 63
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1-4 ปี 25621329 ก.ค. 63
ประกาศการเปิดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2561-25651029 ก.ค. 63
ประกาศกำหนดประชุมสภา อบต.กุดใส้จ่อ สมัยที่ 1-4 ปีงบประมาณ 25621229 ก.ค. 63
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 25632522 พ.ค. 63
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 256320122 พ.ค. 63
ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ สมัยสามัญ ที่ 1/25632322 พ.ค. 63
ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ สมัยที่ 2/25632322 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB