เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ 2 พร้อมประกาศประชุมสภาฯ23320 ส.ค. 63
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1-4 ปี 25623129 ก.ค. 63
ประกาศการเปิดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2561-25652729 ก.ค. 63
ประกาศกำหนดประชุมสภา อบต.กุดใส้จ่อ สมัยที่ 1-4 ปีงบประมาณ 25623329 ก.ค. 63
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 25634422 พ.ค. 63
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 256340722 พ.ค. 63
ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ สมัยสามัญ ที่ 1/25634522 พ.ค. 63
ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ สมัยที่ 2/25634422 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB