นายบุญทัน เล่ห์กล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
081-965-6836

ออนไลน์ 77 คน

เยี่ยมชม 37,742 คน

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 ต.ค. 63บันทึกรายงานผลการประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
8 มิ.ย. 63ผลการประเมิน LPA ประจำปี 2561 แชร์  
8 มิ.ย. 63ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา