นายบุญทัน เล่ห์กล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
081-965-6836

ออนไลน์ 71 คน

เยี่ยมชม 18,544 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
2 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบาแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
1 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
1 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2561-2565
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล. มค.ถ.43-005 สายบ้านสระแก้ว -บ้านโนนทัน
18 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563
10 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบาราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 43-005 สายบ้านสระแก้ว - บ้านโนนทัน ตำบลงัวบา
10 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบาประกาศการกำหนดเปิดประชุม สภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2564
10 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบาประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล
4 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อประกาศสัดส่วนประชาคม ระดับตำบล ปีงบประมาณ 2564
4 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อเจตจำนงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
4 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อสำนักสงฆ์ชัยมงคล บ้านม่วง ต.กุดใส้จ่อ
4 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อวัดเขมิกาวาส บ้านลิ้นฟ้า ต.กุดใส้จ่อ
4 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อวัดสว่างโนนจาน บ้านขี้เหล็ก ต.กุดใส้จ่อ
4 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อที่พักสงฆ์บ้านดงเค็งหัวงัว ต.กุดใส้จ่อ
4 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อสำนักสงฆ์ (วัดเหลี่ยมสามัคคี) บ้านดอนเป้า ต.กุดใส้จ่อ
4 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อวัดศรีเจริญ บ้านใส้จ่อ ตำบลกุดใส้จ่อ
4 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อวัดอัมพวัน บ้านม่วง ตำบลกุดใส้จ่อ
4 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อรายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1
4 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1
18 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบาให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2564
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/7 | แสดง 20 จาก 131 รายการ
เปลี่ยนภาษา