นายบุญทัน เล่ห์กล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
081-965-6836

ออนไลน์ 72 คน

เยี่ยมชม 18,940 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 ต.ค. 63นายก อบต. กุดใส้จ่อ มอบนโยบายให้กับ อปพร. ประจำปี 2564 แชร์  
20 ส.ค. 63ประกาศผลการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ปี 63 แชร์  
24 ก.ค. 63โครงการตำบลสุขาภิบาล บ้านน่าอยู่ น่ามอง ปลอดภัยไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
10 ก.ค. 63โครงการฝึกอบรมชุดดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
22 พ.ค. 63หนังสือเชิญคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ประชุม ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 แชร์  
24 มี.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบกุดใส้จ่อรับมอบและแจกหน้ากากผ้าให้กับประชาชนตำบลกุดใส้จ่อ แชร์  
11 มี.ค. 63โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง แชร์  
6 มี.ค. 63การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563  แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา