เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง

แชร์

อบต.กุดใส้จ่อจัดกิจกรรมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง เปิดปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน เอามื้อสามัคคี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 โดยเน้นให้ประชาชนเห็นเป็นแบบอย่างนำไปปฏิบัติลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์ โควิด-19


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB