เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

แชร์

โดยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้สำรวจความเสียหายและประเมินความเสียหาย โดยฉับพลันหลังเกิดเหตุการณ์วาตภัยภายในตำบลกุดใส้จ่อ ซึ่งวันที่ 21 เมษายน 2563 ได้ดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเรียบร้อยแล้ว


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB