เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการตำบลสุขาภิบาล บ้านน่าอยู่ น่ามอง ปลอดภัยไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

วันทีี่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบลกุดใส้จ่อ อาทิ รพ.สต.กุดใส้จ่อ อสม.จิตอาสา โรงเรียนน้ำใสม่วงวิทยาและฝ่ายปกครองทุกหมู่บ้าน จัดกิจกรรม โครงการตำบลสุขาภิบาล บ้านน่าอยู่ น่ามอง ปลอดภัยไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านม่วง ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยร้ายจากยุง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การป้องกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆสู่ประชาชนตำบลกุดใส้จ่อ 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB