เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อจัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพต้านยาเสพติดตำบลกุดใส้จ่อ ประจำปี 2563 ระหว่างวันเสาร์ที่ 22- อาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ หนองกลอยเหนือ ซึ่งได้มีพิธีเปิดโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB