เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

อบต.กุดใส้จ่อจัดโครงการให้ความรู้เรื่องความโปร่งใสและประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2563

แชร์

สำนักปลัด จัดกิจกรรมเพืี่อความโปร่งใสและออกรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้ง 11 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563 โดยคณะผู้บริหารนำโดยท่านนายกบุญทัน เล่ห์กลและพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังปัญหาและตอบข้อสงสัยข้อซักถามของประชาชน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
0.02s. 0.50MB