เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การป้องกันควบคุมโรค โควิด 19 อบต.กุดใส้จ่อ ปีงบประมาณ 2564

แชร์

วันที่ 12 มกราคม 2564 ชุดปฏิบัติการควบคุมโรคโควิด 19 อบต.กุดใส้จ่อ ออกพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่งในช่วงปิดเรียน เพื่อสร้างควมมั่นในกับผู้ปกครองและป้องกันโรคโควิด 19 ตามนโยบายของสาธารณสุขและรัฐบาล


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB