นายบุญทัน เล่ห์กล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
081-965-6836

ออนไลน์ 42 คน

เยี่ยมชม 37,716 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 ม.ค. 64การป้องกันควบคุมโรค โควิด 19 อบต.กุดใส้จ่อ ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
5 ม.ค. 64อบต.กุดใส้จ่อเตรียมความพร้อมป้องกันอันตรายทางถนนและตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564  แชร์  
30 ธ.ค. 63อบต.กุดใส้จ่อร่วมปฏิบัติการตั้งด่านคัดกรองโควิด-19 ณ อำเภอกันทรวิชัย ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
18 ธ.ค. 63อบต.กุดใส้จ่อร่วมกิจกรรมบุญคูณลานฯ ณ อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
23 พ.ย. 63อบต.กุดใส้จ่อจัดกิจกรรมศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
27 ต.ค. 63 อบต.กุดใส้จ่อ ร่วมกิจกรรม วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย แชร์  
16 ต.ค. 63กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. และ ปลูกต้นไม้สวนเฉลิมพระเกียรติ แชร์  
17 ก.ย. 63โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยห่างไกลฟันผุ ประจำปี 2563 แชร์  
17 ส.ค. 63โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น ประจำปี 2563 แชร์  
11 ส.ค. 63แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ แชร์  
1 ก.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"  แชร์  
1 ก.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลกุดใส้จ่อก่อนเปิดเทอม 1 ก.ค. 63 แชร์  
21 เม.ย. 63การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 แชร์  
21 เม.ย. 63โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง แชร์  
14 เม.ย. 63อบต.กุดใส้จ่อเข้าเวรปฏิบัติการคัดกรองผู้เดินทางระหว่างจังหวัด ณ บริเวณหน้า อบต.โคกพระ แชร์  
14 เม.ย. 63นายอำเภอกันทรวิชัย ได้ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว ม.5 บ้านดอนเป้าจากสถานการณ์โควิด-19 แชร์  
30 มี.ค. 63ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศุูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  แชร์  
24 มี.ค. 63ประกาศงดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ แชร์  
6 มี.ค. 63โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 แชร์  
6 มี.ค. 63โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562 -กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายต้านภัยยาเสพติด แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 20 รายการ
เปลี่ยนภาษา