เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
หนังสือเชิญคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ประชุม ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 25631122 พ.ค. 63
การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 25638321 เม.ย. 63
โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง4521 เม.ย. 63
อบต.กุดใส้จ่อเข้าเวรปฏิบัติการคัดกรองผู้เดินทางระหว่างจังหวัด ณ บริเวณหน้า อบต.โคกพระ1014 เม.ย. 63
นายอำเภอกันทรวิชัย ได้ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว ม.5 บ้านดอนเป้าจากสถานการณ์โควิด-191214 เม.ย. 63
แบบสำรวจความพึงพอใจ347 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศุูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 930 มี.ค. 63
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างประจำปี 25621126 มี.ค. 63
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสนับสนุนการเลือกตั้ง ประจำปี 25621626 มี.ค. 63
กิจกรรมการประชุมประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 25621026 มี.ค. 63
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562 -กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายต้านภัยยาเสพติด926 มี.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลบกุดใส้จ่อรับมอบและแจกหน้ากากผ้าให้กับประชาชนตำบลกุดใส้จ่อ3124 มี.ค. 63
ประกาศงดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ1124 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง9911 มี.ค. 63
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 546 มี.ค. 63
โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563126 มี.ค. 63
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562 -กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายต้านภัยยาเสพติด166 มี.ค. 63
การสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ 1231 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB