เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยห่างไกลฟันผุ ประจำปี 25631217 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 25644931 ส.ค. 63
ประกาศผลการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ปี 634420 ส.ค. 63
ประกาศผลการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ปี 634320 ส.ค. 63
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น ประจำปี 25635017 ส.ค. 63
แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ4411 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น123 ส.ค. 63
อบต.กุดใส้จ่อจัดโครงการให้ความรู้เรื่องความโปร่งใสและประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 25632931 ก.ค. 63
โครงการตำบลสุขาภิบาล บ้านน่าอยู่ น่ามอง ปลอดภัยไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 256316624 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมชุดดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ ประจำปีงบประมาณ 256318110 ก.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" 1081 ก.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลกุดใส้จ่อก่อนเปิดเทอม 1 ก.ค. 631611 ก.ค. 63
หนังสือเชิญคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ประชุม ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 256317022 พ.ค. 63
การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 256322221 เม.ย. 63
โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง14621 เม.ย. 63
อบต.กุดใส้จ่อเข้าเวรปฏิบัติการคัดกรองผู้เดินทางระหว่างจังหวัด ณ บริเวณหน้า อบต.โคกพระ5514 เม.ย. 63
นายอำเภอกันทรวิชัย ได้ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว ม.5 บ้านดอนเป้าจากสถานการณ์โควิด-1922714 เม.ย. 63
แบบสำรวจความพึงพอใจ537 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศุูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2630 มี.ค. 63
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างประจำปี 25623226 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB