นายบุญทัน เล่ห์กล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
081-965-6836

ออนไลน์ 155 คน

เยี่ยมชม 32,569 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ เป็นแหล่งส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ”

เปลี่ยนภาษา