เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ เป็นแหล่งส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
หล่อเลี้ยงประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ”

0.01s. 0.50MB