นายบุญทัน เล่ห์กล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
081-965-6836

ออนไลน์ 68 คน

เยี่ยมชม 18,557 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายอภิสิทธิ์ พรบัณฑิต

  ประธานสภาอบต.กุดใส้จ่อ

  061-591-0783

 • นายโกศรี เล่ห์กลเดชกร

  รองประธานสภาอบต.กุดใส้จ่อ

  081-049-1444

 • นายไพโรจน์ กรงทิพย์

  เลขานุการสภาอบต.กุดใส้จ่อ

  081-362-1751สมาชิกสภา

 • ว่าง

  ส.อบต. หมู่ 1

 • นายประสิทธิ์ นาถมทอง

  ส.อบต. หมู่ 2

  087-421-4292

 • นายเดือน ภูชะล้ำ

  ส.อบต. หมู่ 2

  087-952-9676

 • นายไพเราะ ชิณเกตุ

  ส.อบต. หมู่ 4

  089-017-2001

 • นายคำพันธ์ พานนนท์

  ส.อบต. หมู่ 5

  082-855-2524

 • นายชู พิมิตร

  ส.อบต. หมู่ 5

  085-454-6002

 • นายสมพงษ์ แสนสุธา

  ส.อบต. หมู่ 6

  098-624-8447

 • นายธนัญชัย ขำทะมา

  ส.อบต. หมู่ 7

 • นายสุนัน นาทันริ

  ส.อบต. หมู่ 7

  065-286-4099

 • นายประหยัด รัตนสีวอ

  ส.อบต. หมู่ 8

  083-342-0989

 • นายสดใส ตะนนท์

  ส.อบต. หมู่ 8

  089-396-4502

 • นายสมนึก ปูเวสา

  ส.อบต. หมู่ 9

  065-095-4835

 • นายสุชาติ หินนนท์

  ส.อบต. หมู่ 9

  087-852-8272

 • นายวุฒิชัย ภูจำปา

  ส.อบต. หมู่ 10

  088-735-9151

 • นายสันติ ทิพย์โยธา

  ส.อบต. หมู่ 10

 • นายเยี่ยม ศรีสุวัตน์

  ส.อบต. หมู่ 11

  086-239-3457

 • นางพรรณี เกกาคำ

  ส.อบต. หมู่ 11

  095-335-8334เปลี่ยนภาษา