นายบุญทัน เล่ห์กล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
081-965-6836

ออนไลน์ 164 คน

เยี่ยมชม 32,581 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายบุญทัน เล่ห์กล

  นายกอบต.กุดใส้จ่อ

  081-965-6836

   

 • นายบัวพันธ์ นิมิตร

  รองนายกอบต.กุดใส้จ่อ

  082-014-0873

   

 • นายหนู ภูแบ่งไม้

  รองนายกอบต.กุดใส้จ่อ

  087-917-4362

   

 • นายสุพรรณ กองชา

  เลขานุการนายกอบต.กุดใส้จ่อ

  080-174-7059

   

เปลี่ยนภาษา