เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายบุญทัน เล่ห์กล

  นายกอบต.กุดใส้จ่อ

  081-965-6836

 • นายบัวพันธ์ นิมิตร

  รองนายกอบต.กุดใส้จ่อ

  082-014-0873

 • นายหนู ภูแบ่งไม้

  รองนายกอบต.กุดใส้จ่อ

  087-917-4362

 • นายสุพรรณ กองชา

  เลขานุการนายกอบต.กุดใส้จ่อ

  080-174-70590.01s. 0.50MB