นายบุญทัน เล่ห์กล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
081-965-6836

ออนไลน์ 74 คน

เยี่ยมชม 37,704 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 เม.ย. 64นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
12 ต.ค. 63แบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปี 2563 แชร์  
6 ส.ค. 63แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 2562-2563 แชร์  
14 ก.ค. 63การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แชร์  
14 ก.ค. 63นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
16 มี.ค. 63แผนพัฒนาบุคลากร แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา