นายบุญทัน เล่ห์กล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
081-965-6836

ออนไลน์ 65 คน

เยี่ยมชม 15,646 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 มี.ค. 63คู่มือการจัดทำหนังสือราชการ แชร์  
25 มี.ค. 63คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ แชร์  
25 มี.ค. 63คู่มือการเขียนหนังสือราชการ แชร์  
25 มี.ค. 63คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ แชร์  
25 มี.ค. 63คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แชร์  
25 มี.ค. 63คู่มือการติดตามประเมินผลแผน แชร์  
25 มี.ค. 63เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิ่น แชร์  
25 มี.ค. 63คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา