นายบุญทัน เล่ห์กล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
081-965-6836

ออนไลน์ 94 คน

เยี่ยมชม 37,735 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 เม.ย. 64คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ แชร์  
30 เม.ย. 64คู่มือการปฏิบัติงาน พัสดุ แชร์  
30 เม.ย. 64คุ่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและบัญชี แชร์  
22 มี.ค. 64คุ่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี แชร์  
22 มี.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ แชร์  
22 มี.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566-2570 แชร์  
9 มี.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงานการรับสมัครเด็กระดับปฐมวัย แชร์  
9 มี.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แชร์  
9 มี.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงานขอน้ำอุปโภค-บริโภค แชร์  
5 มี.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.กุดใส้จ่อ แชร์  
20 มี.ค. 63คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา