เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
วัสดุสืบราคา สำนักงานคลัง1113 ม.ค. 64
อัตราราคางานต่อหน่วย สำนักงบประมาณ1813 ม.ค. 64
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ1913 ม.ค. 64
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ913 ม.ค. 64
มาตรฐานและราคากลางของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปี 631413 ม.ค. 64
มาตรฐานและราคากลางของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปี 62913 ม.ค. 64
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 256318717 ก.ค. 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 256222917 ก.ค. 63
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี256320614 ก.ค. 63
ราคากลางวัสดุก่อสร้าง3517 เม.ย. 63
ราคากลางงานก่อสร้าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3617 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB