นายบุญทัน เล่ห์กล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
081-965-6836

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 18,540 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 ส.ค. 63บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เดือน สิงหาคม 2563 แชร์  
11 ส.ค. 63ภาพการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เดือน สิงหาคม 2563 แชร์  
29 ก.ค. 63บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
29 ก.ค. 63บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
29 ก.ค. 63บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
29 ก.ค. 63บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
29 ก.ค. 63บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
22 พ.ค. 63บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้ัจ่อ สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา