เมนูหลัก

บริการประชาชน-รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อปท. ณ จุดบริการ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 30 ก.ค. 63 หมวดหมู่ รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
แชร์

เอกสารทั้งหมด 0 ชุด

ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

0.02s. 0.50MB